Projectbeschrijving

In fase 2 van het project zijn er twee –aan elkaar gekoppelde- professionaliseringstrajecten uitgevoerd binnen scholen. Groepjes van drie leraren van dezelfde school namen deel aan het traject Pedagogische Sensitiviteit. In dit traject werden plenaire bijeenkomsten afgewisseld met intervisiebijeenkomsten op de school. In de plenaire bijeenkomsten werd recente theorie over pedagogische sensitiviteit in relatie tot het versterken van communicatieve c.q. sociale redzaamheid van leerlingen besproken. In de intervisiebijeenkomsten werd aan de hand van een video-opname een kritisch-reflectief gesprek gevoerd onder leiding van een coachende leraar. Deze leraar volgde het train de trainer traject. Dit traject was specifiek gericht op het stimuleren van samenwerkend leren met collega’s binnen de eigen schoolpraktijk met veel aandacht voor persoonlijke overtuigingen en beweegredenen voor het handelen in de klas. De professionaliseringstrajecten liepen van september 2015 tot en met mei 2016.

Onderzoeksplan Pedagogische Professional Fase 2