Onderzoekslijn 2: Duurzame ontwikkeling van kinderen

Het meten van duurzame ontwikkeling van kinderen in relatie tot de ontwikkeling van pedagogische sensitiviteit bij professionals

Doelstelling

 1. Het inzichtelijke en meetbaar maken van duurzame ontwikkeling bij kinderen
 2. Inzicht verschaffen in de relatie tussen pedagogische sensitiviteit van de leerkracht (/professional) en duurzame ontwikkeling van kinderen.

Onderzoeksvragen

 1. Hoe kunnen opbrengsten voor kinderen in termen van duurzame ontwikkeling geoperationaliseerd en gemeten worden?
 2. Draagt de ontwikkeling van pedagogische sensitiviteit bij aan de duurzame ontwikkeling van kinderen? Zo ja, op welke wijze(n)?

Duurzame ontwikkeling van kinderen

Een innovatief aspect van dit project is dat we het woord ‘duurzaam’ gebruiken in het licht van de ontwikkeling van kinderen. Met de term ‘duurzame ontwikkeling’ willen we het belang uitdrukken van:

 • Een relationele en maatschappelijke benadering van ontwikkeling die kinderen in alle opzichten gereed maakt voor een leven lang leren in een gevarieerde en steeds veranderende samenleving (Gergen, 2009; Biesta, 2006; Kincheloe, 2004);
 • Aandacht voor leeropbrengsten in de basisvakken, zoals taal en rekenen, ten behoeve van de beroepskwalificatie later, en tevens voor de omgang van kinderen met zichzelf en elkaar, dat wil zeggen de socialisatie en persoonsvorming;
 • Het kijken naar mogelijkheden van kinderen in plaats van beperkingen (Jacobs e.a. 2005);
 • Het stimuleren van waardenontwikkeling en –communicatie gericht op kritisch-democratisch burgerschap (Veugelers, 2007).

Notities binnen de onderzoekslijn

Literatuur

 • Gergen, K. J. (2009). Relational Being. Beyond Self and Community. Oxford: Oxford University Press.
 • Jacobs, G., Braakman, M. & J. Houweling (2005). Op eigen kracht naar gezond leven. Empowerment in de gezondheidsbevordering: concepten, werkwijzen en onderzoeksmethoden.
 • Kincheloe, J. (2004). Critical Pedagogy. New York: Peter Lang.
 • Biesta, G. (2006). Beyond Learning. Democratic Education for a Human Future. Boulder: Paradigm Publishers.
 • Veugelers, W. (2007). Creating critical-democratic citizenship education: empowering humanity and democracy in Dutch education. Compare, 37(1), 105-119.