Beoogde opbrengsten

Onderzoekslijn 1: Pedagogische sensitiviteit

1. Hoe kan pedagogische sensitiviteit van een leerkracht in het primair (speciaal) onderwijs beschreven worden in concrete gedragskenmerken? 

Producten:

 • Artikel over de conceptualisering en operationalisatie van begrip pedagogische sensitiviteit + beschrijving van pedagogische sensitiviteit in de praktijk
 • Vakblad opleidingen: artikel over ontwikkeling en gebruik van de vragenlijst.
 • Bijdrage aan de website Leraar 24 

2. Welke methodieken en instrumenten zijn geschikt om het pedagogisch sensitief handelen van leerkrachten in kaart te brengen en te versterken?

Producten:

 • Wetenschappelijk artikel practice-based evidence methodieken ter ontwikkeling van pedagogische sensitiviteit:
 • Op basis van fase 1 de verschillende methodieken bespreken, waarbij op basis van fase 2 het werken met intervisie met videobeelden wordt uitgewerkt. Info over vragenlijst kan een verkorte weergave zijn van dit deel uit vraag 1.
 • Vakblad opleidingen: artikel overzicht van effectief gebleken methodieken voor ontwikkeling pedagogische sensitiviteit in relatie tot het ontwikkelen van communicatieve en sociale redzaamheid. (vertaling van wetenschappelijk artikel)
 • Tijdschrift beroepspraktijk: artikel effectief gebleken methodieken voor het stimuleren van pedagogische sensitiviteit (vertaling van wetenschappelijk artikel)
 • Professionaliseringsaanbod beroepspraktijk (professionaliseringsaanbod, workshops) gericht op het verhogen van de pedagogische sensitiviteit van leraren.
  = weergave van de bijeenkomsten en werkvormen zoals uitgevoerd in fase 2 

3. Zijn er verschillen in pedagogisch sensitief handelen tussen leerkrachten die communicatieve versus sociale redzaamheid bij hun leerlingen stimuleren? Zo ja, wat zijn die verschillen? 

Producten:

 • Beschrijving toespitsing van de instrumenten en interventies op de populatie van de verschillende betrokken scholen.

4. Is er een relatie tussen de pedagogische sensitiviteit van de leerkracht en de communicatieve c.q. sociale redzaamheid van leerlingen?

Producten:

 • Tijdschrift(en) beroepspraktijk: artikelen over de ontwikkeling van pedagogische sensitiviteit in relatie tot het ontwikkelen van communicatieve en sociale redzaamheid.
 • Bijdrage aan de website Leraar 24

Onderzoekslijn 2: Morele leerprocessen binnen samenwerkend leren door leerkrachten 

5. Op welke wijze kan het professionaliseringstraject pedagogische sensitiviteit van leerkrachten duurzaam geborgd worden in de school? 

Producten:

 • Methodologisch wetenschappelijk artikel over het proces van samenwerking in een onderzoeksproject. Artikel uit fase 1, nu ingediend bij ander tijdschrift
 • Externe publicatie (Pica) ‘Pedagogische sensitiviteit in de school: leidinggeven aan leerkrachten die zich ontwikkelen op het terrein van pedagogische sensitiviteit’
 • Summier onderzoeksrapport in de vorm van een artikel voor PO management / basisschoolmanagement / Nieuwe Meso: ‘Verduurzamen professionaliseringstraject pedagogische sensitiviteit in de school’

6. Welke morele vragen, spanningen en dilemma’s komen leerkrachten tegen en hoe gaan zij hiermee om wanneer zij samen leren met collega’s? 

Producten:

 • Artikel voor de beroepspraktijk op basis van stuk dat er ligt uit fase 1, aangevuld met data uit fase 2

7. Op welke wijze stimuleert het voeren van kritisch reflectieve gesprekken het moreel leren door leraren? 

Producten:

 • Wetenschappelijk artikel over het samenwerkend leren door leraren in CoP’s en/of leergemeenschappen.
 • Wetenschappelijk artikel morele leerprocessen in samenwerkend leren door professionals.
 • Richtlijnen en gespreksmethoden voor het stimuleren van morele leerprocessen tijdens samenwerkend leren. (uitwerking gespreksmethodiek fase 1 op basis van de bevindingen)
 • Cursus ‘kritische dialoog’ voor de beroepspraktijk
  = weergave van de bijeenkomsten en werkvormen zoals uitgevoerd in fase 2
 • Tijdschrift beroepspraktijk: artikel moreel leren in CoP’s
 • Bijdrage(n) aan de website Leraar 24 

8. Hoe ervaren leerkrachten de bijdrage van moreel leren aan de ontwikkeling van pedagogische sensitiviteit? 

Producten:

 • Een kort artikel voor de beroepspraktijk