Onderzoekslijnen

In het project wordt gewerkt met drie onderzoekslijnen.

Lijn 1: Pedagogische sensitiviteit

Lijn 2: Duurzame ontwikkeling van kinderen

Lijn 3: Morele leerprocessen in samenwerking

Fase 1 is afgerond met een presentatie waarin de drie onderzoekslijnen zijn opgenomen.

Presentatie afronding fase 1_11 dec 2014