Leden van het consortium

Fontys Hogescholen

Penvoerder en leider van het project is Fontys Hogescholen, het Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (Fontys OSO). Dit instituut verzorgt de masteropleiding Special Educational Needs (master SEN) en dienstverlening aan scholen en instellingen op het brede terrein van de speciale onderwijszorg en inclusief onderwijs. Fontys OSO werkt in dit project tevens nauw samen met de Fontys Hogeschool Kind en Educatie (HKE), het lectoraat Leren en Innoveren, dat als aandachtspunt opbrengstgericht werken en de kwaliteitsverhoging van leerkrachten in het basisonderwijs heeft.

Vanuit Fontys Hogescholen:
Anouke Bakx
Helma de Keijzer
Karin Diemel
Linda Keuvelaar-van den Bergh
Margie Voorzee
Margreet Verbunt

Instituut Ecologische Pedagogiek

Het Instituut Ecologische Pedagogiek van de Hogeschool Utrecht (HU) verzorgt een masteropleiding Ecologische Pedagogiek en beschikt over expertise op het terrein van pedagogische processen en de pedagogische relatie, gedacht vanuit een ecologisch perspectief.

Vanuit Instituut Ecologische Pedagogiek
Dorine van Eijk
Michel Dingenarten
Ritie van Rooijen

Universiteit voor Humanistiek

De Universiteit voor Humanistiek (UvH) heeft een uitgebreide expertise op het terrein van wetenschappelijk interdisciplinair praktijkgericht onderzoek. Zij ondersteunt het project inhoudelijk en methodologisch vanuit de sectie Levensbeschouwing, Onderzoeksleer, Ethiek en Practica en de sectie Educatie.

Vanuit Universiteit van Humanistiek:
Gaby Jacobs
Wiel Veugelers

Samenwerkingsverband Driegang

Driegang is het nieuwe samenwerkingsverband waarin het Federatief Samenwerkingsverband 41-07 in Gorinchem e.o. (SWV 41-07) is opgegaan. SWV Driegang (28.16) bestaat uit alle scholen (en hun besturen) binnen de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Giessenlanden, Leerdam, Lingewaal, Molenwaard, Woudrichem, Werkendam en Zederik. Dit betreft zowel de scholen voor regulier onderwijs als de scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Het SWV heeft een eigen regioacademie ten behoeve van de professionalisering van haar leerkrachten en andere professionals, organiseert en ondersteunt activiteiten voor basisscholen, IB-ers, leerkrachten en leerlingen en heeft samen met Auris Fontys OSO benaderd om dit onderzoek vorm te geven.

Vanuit samenwerkingsverband Driegang:
Elsemieke Leijh
Piet Vogel
Yvette van der Roest

Koninklijke Auris Groep

De Koninklijke Auris Groep biedt speciaal onderwijs in het cluster 2 (spraak-, taal- en gehoorproblemen) op 13 scholen en ambulante begeleiding voor scholen in het regulier onderwijs. Haar specifieke deskundigheid op het terrein van speciale onderwijszorg vormt een belangrijke aanvulling op de expertise van de andere partners. Onder meer via de afdeling Onderzoek & Ontwikkeling en de Auris-academie wordt gewerkt aan onderzoek en innovatie op het terrein van de speciale onderwijszorg.

Vanuit Koninklijke Auris Groep:
Erik van Lingen
Maartje Kouwenberg
Roos van Vulpen

Participatieve samenwerking

Top-down onderwijsveranderingen blijken vaak niet de beoogde effecten te bewerkstelligen. De commissie Dijsselbloem stelt in haar eindrapport (2008) onder meer vast dat de overheid de invulling van het onderwijs meer aan leerkrachten en ouders moet overlaten. Een belangrijk uitgangspunt van collaborative action research is dat kennisconstructie plaatsvindt in de praktijkcontext en in kritische dialoog tussen belanghebbenden (Jacobs, 2010; Houweling, 2011; Houweling, Kuiper & Letiche, 2010; Wenger, 1998; Senge et al, 2008).

Binnen het project is onderzocht hoe samenwerking is verlopen en dit heeft geresulteerd in een master thesis van Alex Schenkel.

Schenkel, A. (2014) Eindversie scriptie Master Universiteit voor Humanistiek