Deelprojecten

In fase 1 van het project zijn dertien verschillende deelprojecten uitgevoerd binnen scholen. Ieder deelproject werd geleid door een onderzoekende leraar. Deze leraar voerde een interventie uit met een groepje van drie of vier collega’s. De interventie richtte zich op het vergroten van de pedagogische sensitiviteit van de collega’s. Dit werd gedaan door samen te reflecteren op zelf gemaakte video-opnames of beschrijvingen van situaties die zich hadden voorgedaan in de klassen. De precieze opzet, de resultaten van en de ervaringen binnen de deelprojecten zijn weergegeven in onderstaande posters en presentaties. Deze zijn gepresenteerd op de avond waarop fase 1 met de deelnemers is afgesloten op 11 december 2014.

Deelprojecten binnen het Samenwerkingsverband:

Deelprojecten binnen Auris: